lista

TERMENI SI CONDITII PENTRU CLINICI/ CABINETE MEDICALE

 

Prezentul document continand Termenii si Conditiile de inscriere a unei Clinici/ Cabinet medical pe Site-ul mediprice.ro (denumit “Termeni si Conditii”) stabileste care sunt conditiile contractuale in care o persoana autorizata de o clinica/ cabinet medical poate inscrie clinica/ cabinetul medical pe care il reprezinta pe Site-ul mediprice.ro in scopul inscrierii pe site-ul Mediprice.ro si utilizarii Serviciului Site-ului, acela de listare a pretuilor serviciilor medicale pe care clinica/ cabinetul medical le practica si comparatie a preturilor cu cele ale altor clinici inscrise, in cazul in care Beneficiarul opteaza pentru un pachet tarifar.

Neacceptarea acestor Termeni si Conditii, ori a oricarei prevederi din acestea, astfel cum acestea sunt formulate in prezentul act, atrage obligatia Beneficiarului de a inceta inscrierea Clinicii/ Cabinetului medical pe Site; continuarea inscrierii pe Site-ul mediprice.ro, constituie o acceptare in intregime si neconditionata a Termenilor si Conditiilor si a oricarei prevederi din acestea.

Art. 1 Definitii

Art. 1 Definitii

Contract – prezentul acord al partilor, care se poate incheia valabil exclusiv in limba Romana.

Acceptarea ofertei – finalizarea de catre Beneficiar a procesului de inscriere a clinicii pe mediprice.ro.

Formular de comanda – un document electronic ce intervine ca forma de comunicare intre Furnizor si Beneficiar, prin care la solicitarea Beneficiarului, Furnizorul este de acord sa presteze Serviciul de listare pe Mediprice.ro, iar Beneficiarul este de acord sa primeasca acest Serviciu si sa il plateasca, daca a optat pentru un plan tarifar. Comanda se considera finalizata si va produce efecte din momentul in care acceptarea ofertei ce include plata efectiva a pretului seviciilor tarifare alese a ajuns la Mediprice Group.

Serviciu – orice activitate medicala (analiza de laborator, investigatie medicala,interventie chirurgicala si altele) oferita de catre Beneficiar la cererea utilizatorului mediprice.ro

Utilizator – orice persoana care navigheaza pe platforma mediprice.ro si care are sau nu o actiune.

Serviciul de comparatie de preturi (denumit in continuare si Comparator de preturi) – sistem online de prezentare comparativa a preturilor analizelor si interventiilor medicale practicate de clinicile private si cabinetele medicale din Romania.

mediprice.ro – portal de analiza si comparare a valorii integrate a actului medical din cadrul clinicilor private si cabinetelor medicale din Romania, detinut si operat de catre SC MEDIPRICE GROUP SRL.

Categorie de servicii – modalitate de grupare a serviciilor.

Serviciu comparabil – posibila existenta pe platforma mediprice.ro unor servicii identice sau similare sau avand caracteristici foarte apropiate, pentru care se realizeaza listarea preturilor.

Pachet tarifar – structura de cost reprezentand plata aferenta unui pachet de servicii ales, incluzand o anumita suma de bani, care vor fi creditati in contul MEDIPRICE GROUP asa cum se regaseste in pagina INSCRIE CLINICA accesibila pe mediprice.ro si care poate fi actualizata fara notificare prealabila. Pachetul tarifar aferent contractului se regaseste in Anexele comenzii. Exceptie de la Pachetul tarifar face Pachetul FREE ( Gratuit ).

Beneficiar – persoana juridica, persoana fizica autorizata sau persoana fizica ce efectueaza analize si interventii medicale si care este implicata in utilizarea cu plata a serviciului de listare pe mediprice.ro, indiferent daca actioneaza in nume propriu sau in numele tertilor si care isi da acordul de a isi prezenta serviciile in cadrul portalului mediprice.ro.

Datafeed (denumit in continuare si Fisier de date sau Fisier de preturi) – un fisier apartinand exclusiv mediprice.ro, care contine informatii despre serviciile medicale. Informatiile continute pot fi, printre altele: codul serviciului, categoria din care face parte, numele serviciului.

Oferta/Promotie – informatii cuprinse intr-un fisier si puse la dispozitia publicului la un anumit moment dat pe mediprice.ro

Atribuirea/Corelarea informatiilor – pe baza informatiilor puse la dispozitia mediprice.ro de catre Beneficiar in cadrul fisierului de de preturi, preturile aferente serviciilor prestate de catre acesta vor fi introduse in sistemul de comparatie de preturi si sunt incadrate in categoriile sau subcategoriile corespunzatoare, asa cum apar acestea in cadrul portalului mediprice.ro.

Listare servicii – prezentarea serviciilor apartinand aceluiasi Beneficiar in cadrul mediprice.ro pe baza corelarii informatiilor din fisierul de preturi cu platforma mediprice.ro.

Portalul mediprice.ro – totalitatea elementelor, sectiunilor, functionalitatilor, algoritmilor si continutului, care stau la baza si alcatuiesc site-ul mediprice.ro.

Inscriere clinica – procesul prin intermediul caruia Beneficiarul se inscrie pe mediprice.ro si solicita aprobarea pentru listarea serviciilor sale in cadrul site-ului mediprice si accesul la fisierul de preturi.

Rating-ul acordat unui medic – calificativ acordat de catre utilizator unui medic, de natura variabila, construit pe baza satisfactiei acestuia in urma vizitei la medicul respectiv

Art. 2 Obiectul contractului

2.1 Obiectul contractului il constituie prestarea de catre MEDIPRICE GROUP SRL in interesul Beneficiarului a serviciului de listare a preturilor analizelor si interventiilor medicale practicate de acesta si de comparare a acestor preturi cu preturile practicate de alte clinici private si cabinete medicale inscrise pe site, conform termenilor si conditiilor prezentului Contract

2.2 Mediprice ofera Listarea serviciilor Beneficiarului, conform urmatoarelor reglementari:

Partenerul va avea acces la cerere in orice moment la fisierul de preturi pentru a il putea consulta si pentru a putea furniza catre mediprice.ro actualizarea preturilor.

Preturile aceluiasi serviciu prestat de diferite clinici sunt afisate in ordine implicit crescatoare.

Listarea pe mediprice.ro , in baza platii efectuate de catre Beneficiar in contul MEDIPRICE GROUP SRL se face in termen de maxim 2 zile lucratoare de la incarcarea pe platforma mediprice.ro a fisierului de preturi completat de catre Beneficiar.  In cazul in care fisierul de preturi completat de catre Beneficiar este transmis catre MEDIPRICE GROUP SRL prin posta electronica in acelasi format sau intr-un alt format decat cel existent pe platforma (CSV sau XML), in baza platii efectuate de catre Beneficiar in contul MEDIPRICE GROUP SRL, listarea se va face in termen de de maxim 5 zile lucratoare de la primirea fisierului de preturi.

2.3 Furnizarea unor instrumente de marketing suplimentare care sa permita promovarea Beneficiarului, incluzand, dar nelimitandu-se la articole cu continut medical concepute de catre beneficiar postate cu acordul acestuia pe platforma mediprice.ro.

2.4 Prezentul contract inlocuieste in integralitate orice alt contract/intelegere incheiat(a) anterior intre Furnizor si Beneficiar pentru Serviciul de tipul celui mentionat in obiectul prezentului contract, insa nu anuleaza obligatiile de plata restante si penalitatile pentru serviciile anterior prestate, nici nu constituie renuntare la debite.

Art. 3 Fisierul de date si listarea produselor

3.1 Partenerul este obligat sa actualizeze fisierul de date cu informatiile legate de serviciile sale, incluzand, dar nelimitandu-se la preturile acestora.

3.2 Partenerul este obligat sa includa in fisierul sau de date doar servicii care se regasesc pe site-ul sau ori la receptie si care sunt disponibile la momentul respectiv.

3.3 Fisierul de date pus la dispozitia mediprice.ro de catre Beneficiar trebuie sa respecte indicatiile de forma si continut specifice mediprice.ro.

3.4 Mediprice nu este obligat sa listeze serviciile Beneficiarului, in cazul in care considera ca acestea nu pot fi incadrate in sistemul de categorii Mediprice existent la momentul respectiv sau in cazul in care considera ca acestea pot periclita buna functionare a algoritmilor Mediprice.

3.5 Mediprice poate sa aduca modificari/ adaugari la sistemul de categorii/servicii, la cererea Beneficiarului, in cazul in care acestea corespund cerintelor site-ului mediprice.ro

3.6 Beneficiarul isi asuma integral raspunderea pentru informatiile continute in fisierul sau de date.

3.7 Prin trimiterea fisierului de date catre Mediprice, Beneficiarul sustine si garanteaza ca:

este titularul/proprietarul materialului si informatiilor trimise sau este titularul unei autorizari ori a obtinut consimtamantul sau permisiunea de a utiliza materialul si informatiile respective in orice fel si astfel poate sa dispuna de acestea prin includerea, reproducerea, distribuirea lor catre mediprice.ro.

3.8 In ceea ce priveste continutul de informatii al fisierului de date precum si a articolelor/ informatiilor legate de personalul medical trimise catre Mediprice, Beneficiarul agreeaza urmatoarele, in caz contrar Mediprice putand sa refuze sau sa suspende listarea serviciilor Beneficiarului, pana la remedierea neregulilor:

– sa nu trimita informatii protejate prin drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuala, incluzand drepturile la intimitate si viata privata, drepturile de imagine si utilizare a imaginii unei persoane in public si publicitate, decat daca este proprietarul acestor materiale si detine consimtamantul proprietarului sau titularilor de drepturi de a posta materialul;

-sa nu trimita informatii care prin continutul lor sunt defaimatoare si care in mod direct sau indirect ar putea dauna site-ului mediprice.ro sau oricaror terte persoane fizice sau juridice;

-sa nu trimita materiale obscene sau pornografice (cum ar fi acte sexuale explicite, nuditate frontala explicita, etc) ori scene de violenta sau care indeamna la incalcarea drepturilor omului recunoscute prin legislatia romana si/sau tratate prin conventii internationale in domeniu;

-sa nu trimita materiale al caror continut ar putea leza integritatea si demnitatea umana, care sunt defaimatoare, amenintatoare, de hartuire, cu continut violent, care sa instige la ura sau la discriminare impotriva unui grup dupa rasa, religie, etnie, sex, varsta, orientare sexuala;

-sa nu trimita materiale al caror continut promoveaza in orice fel activitati ilegale;

-sa evite in orice circumstanta si sa nu folosesca identitatea unei alte persoane, furtul de identitate pedepsindu-se conform legilor in vigoare.

3.9 Listarea serviciilor Beneficiarului care solicita inscrierea clinicii in cadrul platformei mediprice.ro impune achizitia unui pachet de servicii contra-cost, in functie de pachetul ales de acesta.

3.10 Partenerul va beneficia de listarea pe site a unui numar nelimitat de servicii

Art. 4 Acordarea, mentinerea si suspendarea calitatii de Beneficiar

4.1 mediprice.ro are dreptul sa refuze inscrierea sau sa suspende in orice moment listarea unui Beneficiar in cadrul site-ului mediprice.ro, daca urmatoarele conditii nu sunt indeplinite integral la data inscrierii sau pe tot parcursul perioadei de listare a produselor pe Mediprice:

-Partenerul care doreste listarea serviciilor in cadrul Mediprice trebuie ofere informatii referitoare la datele de contact, incluzand, dar nelimitandu-se la: denumirea oficiala a societatii comerciale care opereaza site-ul, numar de telefon valid unde se pot prelua diferite solicitari din partea potentialilor clienti, adresa valida de email administrata de catre un angajat sau colaborator legal al societatii comerciale, codul de identificare fiscala si numarul de inregistrare la Registrul Comertului;

-Preturile continute in fisierul de date trebuie actualizate de catre Beneficiar si trebuie sa corespunda cu preturile afisate/practicate de catre acesta pe site-ul sau ori la receptia clinicii si/sau cabinetului medical cu care s-a inregistrat in cadrul sistemului Mediprice. Actualizarea se transmite Furnizorului prin posta electronica la adresa de e-mail office@mediprice.ro

-Partenerul trebuie sa includa in fisierul sau de date exclusiv servicii care sunt disponibile.

-Preturile furnizate de catre Beneficiar in fisierul de preturi sa fie exprimate in RON, pentru a evita eventuale diferente survenite in urma convertirii automate la RON.

Art. 5 Comentariile trimise de catre utilizatori

5.1 Mediprice aproba pentru afisarea pe site doar comentariile utilizatorilor care nu contin limbaj licentios, care nu sunt postate in mod repetat de catre aceleasi persoane si care respecta o serie de reguli de forma si continut, asa cum se regasesc ele prezentate pe site.

Art.6 Durata contractului

6.1 Prezentul Contract intra in vigoare conform pachetelor tarifare – din momentul in care acceptarea ofertei ce include si plata efectiva a pretului pachetelor tarifare alese a ajuns la Mediprice.

6.2 Prezentul Contract este valabil pe perioada determinata si expira in cazul in care Beneficiarul renunta la folosirea serviciilor mediprice.ro.

Art. 7 Locatia activitatilor stipulate in contract

7.1 Activitatile stipulate in prezentul contract se vor desfasura la sediul sau punctele de lucru ale FURNIZORULUI.

Art. 8 Valoarea contractului

8.1 Preturile Pachetelor tarifare practicate de MEDIPRICE GROUP SRL sunt exclusiv cele prevazute in formularele de comanda plasate de catre Furnizor pe mediprice.ro si acceptate de catre Beneficiar. Plata se considera efectuata cand suma corecta de bani, scutita/libera de orice taxe bancare, comisioane sau orice alte taxe/retineri, a fost primita in contul Furnizorului. Preturile sunt prevazute in formulare de comanda din in pagina PACHETE pe platforma mediprice.ro.

Art. 9 Termene si modalitati de plata

9.1 In urma comenzii trimise pentru achizitionarea unui PACHET, plata se va face o data cu lansarea comenzii, ulterior in termen de maxim 2 zile lucratoare urmand a fi fi intocmita si emisa factura catre Beneficiar.

9.2 Plata aferenta Pachetului ales de catre Beneficiar se va face in RON, folosind rata de schimb EUR/RON valabila la data lansarii comenzii.

Art. 10 – Obligatiile partilor

10.1 Mediprice se obliga:

-sa afiseze serviciile / informatiile puse la dispozitie de catre Beneficiar pe site-ul Mediprice, in cazul in care prevederile prezentului Contract sunt pe deplin respectate. Corelarea informatiilor din fisierul preturi al Beneficiarului cu sistemul de categorii de pe website-ul mediprice.ro se va face in functie de denumirile serviciilor deja existente in cadrul sistemului Mediprice.

-sa puna la dispozitie Beneficiarului fisierul de preturi in format XML sau CSV (EXCEL)

-sa depuna diligentele necesare pentru a furniza listarea serviciilor in mod continuu, cu minimum de intreruperi, cu exceptia unor intreruperi planificate precum si cu exceptia faptului ca anumite intarzieri sau alte disfunctionalitati ale acestuia pot fi datorate unor cauze independente de vointa si posibilitatea de interventie a mediprice.ro (furnizori de acces la reteaua Internet, furnizori de energie electrica, etc.).

10.2 Beneficiarul se obliga:

-sa acorde mediprice.ro acces complet la toate datele, informatiile si documentele necesare indeplinirii obligatiilor sale asumate prin contract.

-sa furnizeze informatii reale despre produsele si serviciile sale, incluzand dar nerezumandu-se la: preturi, articole, oferte/ promotii, informatii legate de medicii ce profeseaza in cadrul clinicii reprezentate de Beneficiar.

-sa achite contravaloarea tarifelor aferente pachetelor mentionate in comanda si in facturi.

Art. 11 Disponibilitatea serviciului

11.1 Mediprice.ro isi rezerva dreptul de a modifica structura si interfata oricarei pagini sau subpagini a site-ului Mediprice, in orice moment, si de a intrerupe temporar sau permanent, partial sau in totalitate Serviciile puse la dispozitia publicului prin intermediul acestui site, urmand sa onoreze toate obligatiile contractuale aflate in derulare, pana la expirarea pachetelor de servicii contra-cost deja achitate.

Art. 12 Cesiunea

12.1 Oricare dintre parti poate cesiona, nova ori transfera in orice mod permis de legea aplicabila oricare dintre drepturile sau obligatiile sale din prezentul Contract uneia dintre societatile asociate (sau succesorilor sai ori ai acestora, prin fuziune sau prin achizitionarea tuturor activelor sale ori ale acestora), cu acordul prealabil in scris al celeilalte parti (care nu va fi refuzat sau intarziat in mod nejustificat).

13.2 Mediprice poate subcontracta oricare sau toate obligatiile sale din prezentul Contract catre o terta parte, cu conditia ca mediprice.ro sa asigure prin contractul cu tertul indeplinirea intocmai de catre tert a obligatiilor sale asumate fata de Beneficiar.

Art. 13 Confidentialitatea informatiilor

13.1 Fiecare parte va asigura confidentialitatea tuturor informatiilor si a documentatiei, inclusiv, dar fara a se limita la, informatiile referitoare la activitatea societatilor, procese, know-how, etc. sau metode folosite de cealalta parte in desfasurarea activitatii, obtinute de la cealalta parte in urma sau in legatura cu prezentul contract. Pentru a proteja drepturile si interesele celeilalte parti din prezentul contract, o parte poate dezvalui doar acele informatii confidentiale referitoare la cealalta parte care sunt solicitate de personalul propriu autorizat sau cel al societatilor autorizate in scopul realizarii prezentului contract ori autoritatilor la cerere si chiar si prin efectul legii.

13.2 Fiecare dintre parti consimte: ca nu va folosi nicio informatie confidentiala referitoare la cealalta parte in niciun alt scop decat pentru indeplinirea unei obligatii a sa, rezultata din prezentul contract sau pentru exercitarea unor drepturi nascute din prezentul Contract; ca nu va copia si nu va dezvalui nicio informatie confidentiala unei terte parti fara consimtamantul scris al reprezentantului autorizat al celeilalte parti. Cu toate acestea, ambele parti au voie sa dezvaluie informatii referitoare la prezentul contract reprezentantilor autorizati ai societatilor asociate, inclusiv celor care le ofera acestora asistenta in privinta prezentului contract, sub rezerva asumarii obligatiilor de confidentialitate corespunzatoare.

Art. 14 Limitarea raspunderii

14.1 Partile sunt de acord ca informatiile si serviciile reglementate prin acest contract sa fie furnizate “asa cum sunt”, fara nicio garantie de orice fel.

14.2 Mediprice.ro nu isi asuma in niciun caz responsabilitatea pentru pierderi de ordin financiar sau comercial, si pentru nicio pierdere indirecta sau pe cale de consecinta pe care o poate suferi  Beneficiarul. Acestea includ orice pierderi de profit (indiferent daca sunt suferite direct sau indirect), orice pierdere de patrimoniu sau privind reputatia firmei, sau orice pierdere de date suferita.

14.3 Mediprice.ro nu va fi raspunzator pentru orice reclamatie ca urmare nerespectarii de catre Beneficiar a obligatiei de a comunica informatii corecte cu privire la preturi, identitate, date de contact si orice fel de detalii despre serviciile oferite in cadrul clinicii sau cabinetului medical (nume produs, pret serviciu, descriere, s.a.);

Art. 15 Penalitati

15.1 Orice intarziere a platii, care depaseste cu mai mult de 14 zile termenul de plata inscris pe factura sau in anexa la factura fiscala daca aceasta a fost emisa si transmisa obliga Beneficiarul sa plateasca o penalizare de 0,10% pe zi de intarziere din valoarea acesteia.

Art. 16 Forta Majora

16.1 Forta majora exonereaza de raspundere partea care o invoca, in conditiile legii, cu cerinta notificarii partenerului contractual.

16.2 Orice eveniment independent de vointa partilor, imprevizibil si insurmontabil, aparut dupa incheierea contractului si care impiedica partile sa execute total sau partial obligatiile contractuale, va fi considerat caz de forta majora.

16.3 Partea care invoca forta majora are obligatia sa o aduca la cunostinta celeilalte parti, in scris, in maximum 5 (cinci) zile de la aparitie, iar dovada fortei majore, impreuna cu avertizarea asupra efectelor si intinderii posibile a fortei majore, se va comunica in maximum 15 (cincisprezece) zile de la aparitie. Data de referinta este data stampilei postei de expediere. Partea care invoca forta majora are obligatia sa aduca la cunostinta celeilalte parti incetarea cauzei in maximum 5 (cinci) zile de la incetare. Daca aceste imprejurari si consecintele lor dureaza mai mult de 3 luni, fiecare partener contractual poate renunta la executarea contractului pe mai departe. In acest caz, niciuna din parti nu are dreptul de a cere despagubiri de la cealalta parte, dar ele au indatorirea de a-si onora toate obligatiile pana la aceasta data.

Art. 17 Modificarea Termenilor si Conditiilor de utilizare a Serviciilor

17.1 Termenii si conditiile de utilizare a Serviciilor platformei mediprice,ro, disponibili la adresa TERMENI SI CONDITII, fac parte integranta din prezentul Contract. Mediprice si rezerva dreptul de a modifica in orice moment continutul Termenilor si Conditiilor de utilizare a Serviciilor, fara notificarea prealabila a Beneficiarului sau persoanelor care le utilizeaza. Beneficiarul va avea acces permanent la termenii si conditiile pentru utilizarea Serviciilor, pentru a le putea consulta in orice moment. Orice noi functionalitati, instrumente, facilitati sau restrictii care sunt dezvoltate si aplicate pentru imbunatatirea Serviciilor, fac de asemenea obiectul prezentului Contract.

17.2 Utilizarea Serviciilor (accesul, navigarea, inscrierea, listarea serviciilor) constituie un acord direct, deplin si neconditionat de respectare a Termenilor si Conditiilor de utilizare si a prezentului Contract, cu toate efectele si consecintele ce decurg din acesta. In cazul in care Beneficiarul nu este de acord cu modificarile aduse Termenilor si conditiilor de utilizare a Serviciilor, Beneficiarul poate rezilia prezentul contract, in caz contrar considerandu-se ca modificarile au fost pe deplin acceptate.

Art. 18 Informatii legate de marca

18.1 Denumirea MEDIPRICE, Sigla si Motto-ul MEDIPRICE sunt marci inregistrate ale SC MEDIPRICE GROUP SRL. Marcile SC MEDIPRICE GROUP SRL nu pot fi afisate sau utilizate sub nicio forma fara acordul expres al proprietarului de drept.

Art. 19 Incetarea contractului

19.1 Contractul poate inceta in cazul in care Beneficiarul renunta la folosirea serviciilor mediprice, prin rezilierea acestuia

19.2 Mediprice isi rezerva dreptul de a rezilia Contractul pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare de catre Beneficiar a oricarei obligatii asumate prin prezentul contract. Contractul se considera reziliat de drept printr-o notificare, fara indeplinirea altor formalitati prealabile, rezilierea intervenind cu efect imediat de la data comunicarii si fara a fi necesara interventia instantei. In cazul rezilierii din culpa Beneficiarului va opera renuntarea de plin drept a acestuia, fara notificarea prealabila si fara interventia unei instante judecatoresti la orice fel de returnare a oricarei sume de bani, totala sau partiala.

Art. 20 Notificari / Comunicari

20.1 Orice comunicare ce urmeaza a fi efectuata in legatura cu aspectele reglementate prin acest Contract va fi trimisa folosindu-se datele de identificare cuprinse in prezentul Contract.

20.2 Beneficiarul accepta si este de acord sa primeasca prin posta sau posta electronica comunicari sau alte mesaje tehnice, comerciale sau de natura informativa din partea mediprice.ro.

20.3 Toate notificarile si corespondenta vor fi facute in scris si transmise prin posta, posta electronica sau fax. Astfel de notificari vor fi considerate primite daca:

-sunt inmanate personal si destinatarul le accepta prin semnatura;

-imediat ce au fost distribuite la adresa data, iar expeditorul primeste confirmarea de primire, in cazul trimiterii prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire; sau la data si ora inregistrate de fax in cazul trimiterii prin fax. – posta electronica, data si ora cand s-a primit emailul.

Art. 21 Conditii finale

21.1 Prezentul contract va putea fi completat, interpretat sau modificat doar prin act aditional acceptat de reprezentantii legali ai ambelor parti.

21.2 Orice renuntare la orice drept sau remediu in baza prezentului Contract trebuie sa fie facuta in scris. Cu exceptia cazului in care se stipuleaza in mod expres altfel, orice renuntare va fi efectiva numai in cazul si scopul pentru care este data.

21.3 Fiecare dintre prevederile prezentului contract este independenta, in consecinta, daca orice astfel de prevedere este sau devine nula sau nu poate fi pusa in executare in orice privinta potrivit legii, aceasta nu va afecta valabilitatea sau punerea in executare a celorlalte prevederi ale contractului, iar partile vor depune toate eforturile rezonabile pentru a negocia cu buna-credinta in vederea inlocuirii acesteia cu una sau mai multe prevederi satisfacatoare pentru orice autoritate competenta in materie.

21.4 Oricare persoana care accepta prezentul contract in numele uneia dintre parti, declara si garanteaza ca a fost pe deplin imputernicita si ca au fost intreprinse toate masurile necesare exprimarii unui consimtamant valabil in numele partii pe care o reprezinta.

21.5 Orice litigiu decurgand din sau in legatura cu acest contract, inclusiv referitor la incheierea, executarea ori desfiintarea lui, se va solutiona de catre Instantele competente de la sediul Furnizorului.

21.6 Prezentul contract reprezinta totodata acceptul Beneficiarului cu privire la termenii si conditiile de folosire a site-ului mediprice.ro

21.7 Inregistrarea in cadrul mediprice reprezinta acceptul Partenerului cu privire la prezentul contract.

21.8 Prezentul contract poate fi modificat in orice moment de catre mediprice. Partenerul este obligat sa reciteasca periodic continutul prezentului contract. Modificarea prezentului contract va fi comunicata de catre mediprice exclusiv in cadrul site-ului mediprice, in zonele din website destinate acestui tip de activitati. Contractele deja acceptate si/sau semnate de parti vor produce efecte in forma in care au fost semnate si/sau acceptate

21.9 Prezentul contract impreuna cu anexele care sunt parte integranta reprezinta vointa partilor si orice alta intelegere verbala precedenta acestui contract devine nula.

 

TERMENI SI CONDITII PENTRU UTILIZATORI

 

Prezentul document continand termenii si conditiile de utilizare a Site-ului Mediprice.ro (denumit Termeni si Conditii – stabileste care sunt conditiile in care orice persoana poate inscrie, vizita, accesa, naviga pe site-ul mediprice.ro, ori poate utiliza in orice mod Serviciul Site-ului, avand sau nu o actiune finala.

Neacceptarea acestor Termeni si Conditii, ori a oricarei prevederi din acestea, astfel cum acestea sunt formulate in prezentul act, atrage obligatia Utilizatorului de a inceta de indata accesarea Site-ului; accesarea sau vizitarea in continuare a Site-ului, a oricarei pagini din acesta si/sau utilizarea Serviciului, precum si a oricarei componente a acestora constituie o acceptare in intregime si neconditionata a Termenilor si Conditiilor si a oricarei prevederi din acestea.

MEDIPRICE.RO NU este un magazin online si NU vinde servicii medicale catre utilizatori. Obiectivul mediprice.ro este sa stabileasca o legatura intre vizitatorii platformei si clinicile/ cabinetele medicale din Romania inscrise pe mediprice.ro – redirectionare catre website-ul acestora sau afisare directa a numarului de telefon al clinicii.  Mediprice.ro ofera utilizatorului in mod gratuit aceste informatii.

Informatiile medicale de pe mediprice.ro nu trebuie folosite ca alternativa a consultului medical. Informatiile medicale au scop informativ si orientativ, NU pentru diagnosticare sau tratament.

Este importat de subliniat faptul ca preturile analizelor si interventiilor medicale prezentate pe acest Site sunt furnizate de catre clinicile private si cabinetele medicale, astfel ca pentru a fi 100% informati corect va rugam sa contactati clinica privata sau cabinetul medical pe care l-ati ales in vederea efectuarii analizelor sau a interventiilor medicale. Mediprice.ro nu isi asuma nici o raspundere pentru modificarea de catre clinici sau cabinetele medicale a preturilor prezentate pe Site fata de cele de la receptie.

Pretul afisat al serviciilor medicale care au un timp de de executie variabil (ex. O sedinta de masaj poate dura 15 min, 30 min,60 min etc)  va fi cel minim (ex. Pretul afisat pentru Serviciul Masaj va fi pentru 15 min), astfel mediprice.ro recomanda Utilizatorului sa contacteze clinica/ cabinetul medical pentru detalierea ofertei de pret.

Mediprice aproba pentru afisarea pe site doar comentariile utilizatorilor care nu contin limbaj licentios, care nu sunt postate in mod repetat de catre aceleasi persoane si care respecta o serie de reguli de forma si continut, asa cum se regasesc ele prezentate pe Site.

Art 1. Termeni generali

Site  –  mediprice.ro – portal de comparare de preturi a analizelor si interventiilor medicale practicate de clinicile private si cabinetele medicale din Romania detinut si operat de catre SC MEDIPRICE GROUP SRL.

Administratorul Site-ului – SC MEDIPRICE GROUP SRL cu sediul in BUCURESTI, STR. PARIS 4, SECTOR 1;

Serviciu – orice activitate medicala (analiza de laborator, investigatie medicala,interventie chirurgicala si altele) oferita de catre clinici/ cabinet medicale inscrise pe site-ul mediprice.ro

Serviciul Site-ului (Serviciul de listare si comparatie de preturi denumit si Comparator de preturi) – sistem online de listare comparativa a preturilor analizelor si interventiilor medicale practicate de clinicile private si cabinetele medicale din Romania, listare in ordine implicit crescatoare a pretului.

Utilizatorul – orice persoana care viziteaza sau acceseaza Site-ul, care isi creaza cont pe Site sau care doreste sa utilizeze in orice mod sau utilizeaza efectiv Serviciul de comparatie de preturi

Oferta/Promotie –material publicitar şi informaţii necesare promovării produselor şi serviciilor oferite de catre clinici/ cabinet medicale si pus la dispozitia mediprice.ro

Forum – parte a Site-ului in care membrii isi exprima opiniile referitoare la un anumit subiect de discutie

Rating-ul acordat unui medic – calificativ acordat de catre Utilizator unui medic, de natura variabila, construit pe baza satisfactiei acestuia in urma vizitei la medicul respectiv

Inregistrare pe Site – actiunea prin care un Utilizator isi creaza un cont in cadrul platformei mediprice.ro

Abonare la newsletter –  actiunea prin care un utilizator se inscrie la newletter-ul platformei mediprice.ro

Art 2. Drepturile asupra continutului Site-ului

Continutul si elementele de grafica ale Site-ului, inclusiv, dar fara a se limita la acestea, intreg continutul in format text si orice alt material, transmis sub orice forma de si catre Utilizatori (prin vizualizare directa pe Site, prin newslettere sau prin orice alte materiale legate direct sau indirect de Site) apartin Administratorului Site-ului si partenerilor sai si reprezinta continutul Site-ului. Prin derogare de la prevederea precedenta, nu apartin Administratorului Site-ului sau partenerilor sai acele materiale pentru care pe Site s-a indicat un alt titular de drepturi, ori un alt detinator sau o alta sursa si nici opiniile si/sau comentariile de orice fel exprimate de Utilizatorii Site-ului fata de materialele de orice fel postate pe Site sau fata de Continutul Site-ului in general.

In cazurile in care continutul Site-ului, indiferent de zona in care se afla in Site si indiferent de tip este preluat de Administratorului Site-ului de la alti producatori/emitenti de continut sau materiale in fomat text, imagine, grafica, secvente video, dar fara a se limita la acestea, o asemenea preluare se realizeaza cu respectarea prevederilor legale si regulilor incidente in asemenea cazuri.

Utilizatorii inteleg si accepta ca Administratorul Site-ului este exonerat de orice raspundere privind materialele, datele si informatiile, dar fara a se limita la acestea, preluate de la orice surse oficiale, inclusiv cele care au fost publicate avand scopul si caracterul de “comunicate de presa”. Utilizatorii inteleg si accepta ca toate informatiile, datele, materialele postate pe Site au doar un caracter informativ si orientativ si ca Administratorul Site-ului nu poate fi tras la raspundere in niciun caz si in niciun mod pentru veridicitatea si validitatea Continutului Site-ului sau pentru orice efect juridic decurgand din utilizarea acestuia.

Utilizatorii se obliga sa respecte toate drepturile de autor si drepturile conexe acestuia si orice alte drepturi de proprietate intelectuala pe care Adminstratorul Site-ului si partenerii sai le detin asupra/in legatura cu Site-ul, Continutul acestuia, Serviciul Site-ului, orice modul sau componenenta a acestora sau in legatura cu utilizarea acestora. Utilizatorii inteleg si accepta ca in cazul incalcarii vreunei prevederi de mai sus in orice masura, vor putea fi trasi la raspundere fata de autorii/proprietarii Continutului Site-ului.

Continutul Site-ului, indiferent de zona in care se afla in Site si indiferent de tip, poate fi utilizat exclusiv in scopuri personale, definite potrivit prezentului document ca fiind scopuri pur necomerciale, fara nicio intentie directa ori indirecta privind obtinerea de profituri sau castiguri de orice fel dintr-o asemenea utilizare. Orice utilizare de continut de catre terte persoane in orice alte scopuri decat cele personale se poate face numai cu acordul scris, expres si prealabil al Administratorului Site-ului.

Este interzisa copierea, preluarea, reproducerea, publicarea, transmiterea, vanzarea, distributia totala sau partiala, integrala sau modificata a continutului acestui Site sau a oricarei parti a acestuia efectuate in orice alte scopuri decat cele personale; Administratorul Site-ului isi rezerva dreptul de a actiona in instanta orice persoana si/sau entitate care incalca in orice mod prevederile de mai sus.

Cererile de utilizare a continutului Site-ului in orice scopuri decat cele personale pot fi trimise la adresa: SC MEDIPRICE GROUP S.R.L., din str. Paris nr 4, sector1, Bucuresti.

Este strict interzisa postarea pe Site a oricarui continut, incluzand materiale, comentarii, imagini, secvente video, dar fara a se limita la acestea, care au un limbaj obscen sau vulgar, contin texte ilegale, amenintatoare, abuzive, indecente, mesaje rasiste, soviniste ori care ar putea discrimina orice persoane in orice mod sau care ar incalca orice alte drepturi si libertati ale omului potrivit legislatiei in vigoare.

Utilizatorii inteleg si accepta ca in cazul incalcarii in orice mod si in orice masura a oricarora din prevederile Termenilor si Conditiilor, Administratorul Site-ului va putea opta in mod discretionar pentru suspendarea totala sau partiala a accesului Utilizatorului la orice Serviciu al Site-ului, ori pentru nepublicarea oricaruri continut expediat de Utilizator in vederea postarii catre Site ori pentru modificarea in orice mod a unui asemenea continut, pentru interzicerea definitiva a accesului la una sau mai multe dintre facilitatile oferite de Site.

Art.3 Nota de informare privind protectia datelor personale

Noile reglementari privind Protectia datelor cu carater personal in urma alinierii  la noul Regulament (UE) 2016/679 se regasesc in sectiunea Confidentialitate.

Conform Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, Administratorul Site-ului va administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de Utilizatori. Va informam ca datele personale pe care Utilizatorii le furnizeaza Administratorului Site-ului sunt prelucrate in scopul oferirii in conditii optime a serviciilor de listare si comparatie a preturilor analizelor si investigatiilor medicale, a serviciilor de reclama, marketing si publicitate. Utilizatorii inteleg si accepta ca datele personale pe care le furnizeaza sunt prelucrate in scopul oferirii in conditii optime de catre Administratorul Site-ului a acestor servicii.

Tertii care stocheaza informatii sau au acces la informatiile stocate in echipamentul terminal al utilizatorului site-ului www.mediprice.ro sunt: furnizorii de publicitate, furnizorii de servicii de analiza a audientei si a performantei site-ului si furnizorii de bunuri si servicii. Scopul general al procesarii acestor informatii de catre terti este furnizarea de servicii de reclama, marketing si publicitate.

Conform Legii nr. 677/2001, fiecare Utilizator beneficiaza de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei.

Totodata, Utilizatorul are dreptul sa se opuna prelucrarii datelor personale care il privesc si sa solicite stergerea datelor. Utilizatorii inteleg si accepta ca stergerea datelor lor personale va fi urmata de stergerea contului lor din sistem.

Pentru exercitarea acestor drepturi, fiecare Utilizator poate face o cerere in scris in acest sens, pe care sa o trimita apoi prin posta electronica la adresa Administratorul Site-ului: office@mediprice.ro.

Art.4 Legatura cu alte site-uri

Utilizatorii inteleg si accepta ca Site-ul poate contine legaturi sau trimiteri catre alte site-uri de internet, inclusiv site-uri personale (bloguri,forumuri), site-urile furnizorilor de produse si/sau servicii catre care trimit bannerele publicitare postate pe Site ori microsite-uri publicitare, dar fara a se limita la acestea, care sunt considerate de Administratorul Site-ului utile in legatura cu Continutul Site-ului, dar care nu se afla sub controlul sau indrumarea sa.

Administratorul Site-ului este absolvit de orice raspundere in ceea ce priveste continutul sau opiniile exprimate pe toate site-urile de internet mai sus mentionate, precum si corectitudinea si exactitatea acestora, iar Utilizatorii inteleg si accepta ca aceste site-uri de internet nu sunt monitorizate, controlate sau verificate in orice mod de catre Administratorul Site-ului.

Administratorul Site-ului nu isi asuma obligatia si nu garanteaza implicit sau expres pentru continutul de orice fel al Site-ului sau pentru intreg continutul oferit de catre clinici/ cabinete medicale. Administratorul Site-ului va face toate eforturile rezonabile pentru a asigura acuratetea si increderea in Site si va incerca sa corecteze erorile si omisiunile cat mai repede posibil.

Administratorul Site-ului nu ofera niciun fel de garantii sau raspundere pentru Continutul Site-ului si in nicio situatie nu poate fi facut raspunzator pentru nicio pierdere sau prejudiciu ce ar putea rezulta din utilizarea oricarei parte, secventa, modul al continutului de pe Site sau din imposibilitatea utilizarii acestuia, indiferent de cauza acesteia ori din interpretarea eronata a oricaror prevederi ale continutului Site-ului.

Utilizatorii inteleg si accepta ca furnizarea Seviciului Site-ului poate fi afectata de anumite conditii obiective, precum si ca orice Servicii oferite prin intermediul Site-ului sunt oferite potrivit principiului “asa cum sunt”, “asa cum sunt disponibile”, iar Utilizatorii folosesc aceste servicii pe riscul lor.

Adminitratorul Site-ului nu poate fi tras la raspundere sub nicio forma in ceea ce priveste calitatea serviciilor (medicale) prestate de catre clinici/ cabinete medicale inscrise pe mediprice.ro. Administratorul Site-ului nu poate fi tras la raspundere nici cu privire la orice informatii si date din Continutul Site-ului, inclusiv, dar nu numai cele privind textul, imaginile, secventele video, avatarurile, blogurile sau orice alta activitate legata de utilizarea, precum si niciun alt efect juridic derivand din acestea.

Utilizatorii inteleg si accepta ca Administratorul Site-ului este absolvit de orice raspundere in eventualitatea producerii oricarei opriri, intreruperi, ingreunari, disfunctionalitati sau erori in functionarea Site-ului, in situatia unei erori tehnice de orice fel sau oricaror erori in furnizarea Serviciului Site-ului.

In mod expres, Utilizatorii inteleg si accepta ca Administratorul Site-ului este absolvit de orice raspundere pentru orice fel de daune directe, indirecte, incluzand dar fara a se limita la pierderi de sume de bani, rezultate din utilizarea Serviciului Site-ului sau orice alt aspect in legatura cu Serviciile prestate de clinicile inscrise pe Site-ul mediprice.ro precum si din utilizarea continutului Site-ului in orice mod sau orice efecte juridice derivand din aceasta.

Utilizatorii inteleg si accepta ca Administratorul Site-ului este absolvit de orice raspundere pentru mesajele publicitare postate pe Site sau prin intermediul Serviciului site-ului,a conformitatii lor cu realitatea,  precum si pentru Serviciile furnizate de catre autorii acestor mesaje publicitare( promotii, oferte si nu numai, afisate pe bannere-le publicitare existente in Site precum si articole in scop publicitar)

In cazurile de forta majora, Administratorul Site-ului si/sau operatorii, directorii, angajatii, sucursalele, filialele si reprezentantii sai, sunt exonerati total de raspundere. Cazurile de forta majora includ, dar nu se limiteaza la acestea, erori de functionare ale echipamentului tehnic al Administratorului Site-ului, lipsa functionarii conexiunii la internet, lipsa functionarii conexiunilor de telefon, virusii informatici, atacurile informatice de orice fel si interferarea cu programe informatice malitioase, accesul neautorizat in sistemele Site-ului, erorile de operare, greva etc.

Art. 5 Legea aplicabila. Litigii

Drepturile si obligatiile Utilizatorilor si ale Administratorului Site-ului, prevazute de Termeni si Conditii, precum si toate efectele juridice pe care le produc Termenii si Conditiile vor fi interpretate si guvernate in conformitate cu legea romana in vigoare. Orice litigiu nascut din sau in legatura cu Termenii si Conditiile va fi solutionat pe cale amiabila. In caz de imposibilitate de a ajunge la un acord, litigiul va fi solutionat de catre instanta judecatoreasca romana competenta aflata in raza teritoriala a municipiului Bucuresti.

Art.6  Modificarea Termenilor si Conditiilor

Administratorul Site-ului are dreptul de a modifica oricand si in orice mod oricare dintre prevederile din Termeni si Conditii sau Termenii si Conditiile in intregime, fara nicio notificare prealabila si fara a fi obligat sa indeplineasca vreo alta formalitate fata de Utilizatori. Orice modificare va fi considerata ca fiind acceptata deplin si neconditionat de catre oricare dintre Utilizatori prin simpla utilizare sau accesare a oricarei facilitati oferite de Site sau de Serviciul Site-ului ori prin accesarea Site-ului, intervenite oricand dupa operarea modificarii, iar neacceptarea oricarei modificari atrage obligatia respectivului Utilizator de a inceta de indata accesarea Site-ului si/sau utilizarea in orice mod a Serviciului Site-ului.

Utilizatorul certifica Administratorul Site-ului ca are cel putin 18 ani prin simpla acceptare a prezentei Conventii. Utilizatorul certifica, de asemenea, prin simpla acceptare a prezentei Conventii, ca potrivit prevederilor legale in materie are dreptul sa utilizeze Serviciul Site-ului si sa acceseze paginile aferente Serviciului Site-ului, si isi asuma responsabilitatea completa pentru alegerea si utilizarea Serviciului Site-ului.

Utilizatorul este responsabil pentru intreaga sa activitate privind Serviciile Site-ului sau in legatura cu acestea. Orice incercare a oricarui Utilizator de utilizare frauduloasa, abuziva sau ilegala a Serviciului Site-ului sau orice incercare a oricarui Utilizator de utilizare a Serviciilor Site-ului impotriva prevederilor prezentei Conventii ori intereselor Administratorul Site-ului sau altor persoane, confera Administratorul Site-ului dreptul de a intrerupe ori suspenda pe durata decisa discretionar de Administratorul Site-ului dreptul Utilizatorului de a utiliza in intregime sau in parte Serviciului Site-ului ori de a accesa Site-ul.

Utilizatorul intelege si accepta ca prin intermediu Serviciului Site-ului Administratorul Site-ului ofera in mod direct sau prin intermediul colaboratorilor sai informatii privind preturile analizelor si interventiilor medicale practicate de clinicile/ cabinetele medicale din Romania si fara a se limita la acestea (informatii despre localizari Servicii medicale si altele). Administratorul Site-ului nu poate fi tras la raspundere in orice mod ori masura pentru orice fel de actiuni desfasurate de catre Utilizator si nici pentru utilizarea in orice mod a Serviciului Site-ului sau orice alta activitate in legatura cu Serviciul Site-ului, inclusiv pentru neconcordanta preturilor practicate de clinici/ cabinete medicale prezentate pe Site fata de cele de la receptie, a schimbarii datelor de contact ale acestora(adresa, numar telefon, etc), a calitatii Serviciilor prestate de catre acestea.  Utilizatorul apeleaza la Serviciul Site-ului pe propria raspundere.